CURRICULUM VITAE

 

                                                                     

 
Namn:                              Karl Göran Svensson                                                             

 

Födelseår:                      1960

 

Nationalitet:                  Svensk

 

Egen firma:                     Telekonsult i Älmhult AB                                             

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning

Jag har arbetat inom elkonsultbranschen med enbart svagströmsarbeten sedan 1984.

 

Huvuduppgifterna har under denna tid varit projekteringsarbete, projektledning, kalkylarbete, besiktningar samt ekonomiska och tekniska utredningar.

 

Jag har sedan 1992 arbetat som projektansvarig för telearbeten.

 

Utbildning, kvalifikationer och erfarenheter

 

Utbildning:    Tekniskt gymnasium

                                      4-årig Teleteknisk linje                                                     1977-80

 

                                      Kurser:

                                      Projektering av interna telenät 24tim.                                  1985

                                      Registrering av interna telenät 24tim.                                   1985

                                      Planering och beräkning av kabel-tv nät 40tim.                 1985

                                      Entreprenadjuridik. 48tim.                                                         1986

                                      CAD-utbildning,Point installation. 16tim.                             1989

                                      Starkströmsföreskriftskurs ELSÄK-FS 1994:4 och :7         1994

                                      Grundkurs PLC Simatic S5 40 Tim                                             1994

                                      Grundkurs PLC Mitsubishi MEDOC 16 Tim                           1995

                                      Forts. PLC MEDOC A-serien 16 Tim.                                        1995

                                      BEIJERS MAC-programmer 8 Tim.                                           1995

                                      EIB-Teknisk projektering (cert. EIB-programmerare)     1996

                                      EIB-Forts. utbildning i Tyskland, GIRA. 16 Tim.                   1996

                                      EIB-utbildning Novum. 8 Tim.                                                   1996

                                      EIB-Intervisu utbildning i Tyskland, GIRA. 16 Tim.             1997

                                      Behörig ingenjör brandlarm. 50 tim.                                      2002

 

Militärtjänst:                                       Röjdykare   11 mån.                1981

 

Anställningar:

IKEA, Älmhult                                                                                      1980

Truckförare

 Elektro-Elco AB (Elgrossist)                                                                1982

Lagerarbetare/kontorist                                                         

 Elektro-Elco AB (Elgrossist)                                                                1982-84

Försäljare

 WEPAB Elkonsult AB                                                                          1984-90

                                            Projektering, registrering, CAD samt
besiktning av teletekniska anläggningar.

                                            Periodvis inhyrd av Securitas Teknik AB med början 1988 till mitten av 1989. Securitas tillhandahöll utbildning i:

                                            – Passagekontrollanläggningar

                                            – Inbrottslarmanläggningar

                                            – Brandlarmanläggningar

                                            – TV-övervakningsanläggningar

                                            – Grindstyrningar

                                            Konstruktion och projektering av ca 40 olika larmanläggningar till mer eller mindre hemliga objekt, såsom militäranläggningar, banker och museum.

 

                                            Utlandsuppdrag

                                            Dockland, London, Trinity Tower Property Co Ltd.

                                            Konstruktion av olika system, såsom brandlarm, inbrottslarm, TV-övervakning, kommunikations- och passagekontrollanläggningar.

                  

                   Sjukhus

 Centrallasarettet i Växjö och Ljungby.

Konstruktion och projektering av olika telekommunikationssystem, såsom kallelsesignalanläggning, internradio och TV, inbrottslarm, brandlarm och nödsignalanläggning samt även kraftförsörjning av dessa anläggningar.


 Industrier och andra företagsverksamheter

 ICA_Eol distributionscentral, Växjö

Projektering av datanät, snabbtelefonanläggning, passagekontrollanläggning, inbrottslarm och brandlarm.
 

Konsert- och kongresshus Växjö

Projektering av högtalaranläggning, TV-övervakningsanläggning, datanät, inbrottslarm och brandlarm.

 Avesta Järnverk

Konstruktion av brandlarm och CO-anläggning

Tipshallen, Växjö

Konstruktion och projektering av högtalaranläggning och brandlarm.

Hotell, Karlshamn

Konstruktion och projektering av högtalaranläggning,
TV-övervakningsanläggning samt flera olika larmanläggningar såsom brandlarm och nödsignalanläggning.

Övriga projekt

Skolor, banker, museum, stormarknader och diverse mindre objekt.

Gösta Sjölander AB                                                                              1991-92

Arbetsuppgifter lika de i WEPAB elkonsult samt längre uppdrag åt Svenska Nestlé AB (Findus industrier).

4st. Brandlarmsanläggningar med c:a 500st detektorer i vardera.

Färdigställande av larmlagringsfunktioner i 6 st centraler.

Iordningställande av pärmar innehållande samtlig dokumentation såsom planritningar och registrering av 16 st brandlarmscentraler.

Konstruktion av grindstyrning samt kamerabevakning av grindar.

Utbyte av bef. larmsystem (c:a 500 larmpunkter) till ett datoriserat

larmdatorsystem, samt registrering och dokumentation av detta.

Registrering av befintligt snabbtelefonsystem.( ca 700 abb.) 

I alla jobb ingår projektledning, konstruktion, projektering, arbetsledning samt kostnadssammanställning under projektens gång.

WEPAB Elkonsult AB                                                                          1992-2000

Ansvarig för samtliga telearbeten som göres på WEPAB, telekonstruktörer inom WEPAB finns i Växjö och i Stockholm.

Diverse uppdrag åt Svenska Nestlé AB (Findus Industrier)

 Fortsatt utbyte av bef. larmsystem (c:a 500 larmpunkter) till ett datoriserat
larmdatorsystem, samt registrering och dokumentation av detta.

6 st brandlarmsanläggningar med ca 400 detektorer i vardera.

Utbyte av datanät på hela Svenska Nestlé AB, Sverige till nytt PDS-nät.(ca 4000 uttag samt fibernät).

Uppgradering av rikstelefonväxel för framtida bärbara system.

Staketlarm (skydd mot klippning och klättring i staket) cirka 2400m.

Överföring av larm trådlöst via personsökaranl. till central larmdator.

Videobevakning av ovannämnda staket, vilket innebär att vid larm från
en sektion i staket tänds berörd videokamera upp i rec./vakt.

Bärbart telefonisystem (FREESET) inom hela Svenska Nestlè AB c:a 100 basstationer.

Datorregistrering av samtliga teleanläggningar på Svenska Nestlé AB i ett program som heter ADRess, ÅF El & HISS. Beräknad tidsåtgång 1 manår.

I alla jobb ingår projektledning, konstruktion, projektering, arbetsledning samt kostnadssammanställning under projektens gång.

Applikation till Autocad light 97 och 98

Har under åren 1996-98 tagit fram och utvecklat en programvara, WECAD, en applikation som innehåller intelligenta symbolbibliotek för projektering av el, (kanalisation, kraft, belysning, elvärme, centralredovisning, tele, data, brand och säkerhet.). Ett arbete på c:a 500 timmar varav det mesta arbetet är gjort på min fritid.

1999-WECAD applikationen sammanslagen med POINT

Min programvara WECAD slås samman med CADPOINT och deras övriga applikationer för Autocad light.

Produkten säljs nu genom CADPOINT, WEPAB och CITYDATA under namnet POINT light EL.

Samtliga symboler anpassas till stora Autocads symboler.

Linköpings universitet i Norrköping

Systemhandling samt projektering av samtliga teleanl. såsom brandlarm,

centralradio, kabel-TV, datanät, passerkontroll, inbrottslarm mm.

Projektet omfattar c:a 25.000 kvadratmeter med lärosalar, bibliotek, laboratorier, hörsalar, kontor mm. Detta är utfört med POINT light EL.

Dataansvarig för kontoren i Ljungby, Växjö och Vetlanda.

Ansvarig för hårdvara , och mjukvara för dessa kontor.

Detta innebär att jag ser till så att det finns rätt datorer och rätt program för respektive konstruktör. Ansvarar också för att samtliga programvaror blir inlagda och fungerar.

ELFA (elektronik) , Stockholm

Systemhandling samt projektering av teleanläggningar såsom brandlarm, centralradio, kabel-TV samt datanät. Detta innefattar även EIB-projektering av vissa teleanl. (EIB=European Installation Bus). Projektet omfattar c:a 25.000 kvadratmeter med lager, konferens, kontor, kök, övernattningsrum mm, varav lagerdel c:a 12.000 kvadratmeter med centralradio samt datanät. Detta är utfört med POINT light EL.

Växjö Polishögskola. (Växjö universitet , hus K.)

Systemhandling av teletekniska anläggningar såsom brandlarm, passerkontroll, inbrottslarm samt telefoni/datanät.
Projektet omfattar c:a 10.000 kvadratmeter med kontor, konferens och utbildningslokaler.

Diverse småjobb.

Diverse telejobb på t ex skolor, butiker, företag mm.

WEPAB Elkonsult AB köps upp av Scandiaconsult Sverige AB-juni 2000


Lunds Lasarett röntgenavdelning , hus C plan 15.

Projektering av teletekniska anläggningar såsom brandlarm, dörrkontrollanläggningar samt kallelsesignalanläggningar på röntgenavdelning.

Lunds Lasarett magnetröntgenkamera , hus C plan 13.

Projektering av teletekniska anläggningar såsom brandlarm, dörrkontrollanläggningar samt kallelsesignalanläggningar på röntgenavdelning

POINT light EL3

Version 3.0.1 av min applikation är färdig för distribution 2000-07-30.

POINT light EL3.0.2

Version 3.0.2 av min applikation är färdig för distribution 2001-09-17.

Fortifikationsverket, F17 Kallinge. Ombyggnad för JAS.

Bygghandling, ombyggnad av brandlarmet inom flygverkstad nr 36 c:a 7500 m2. Brandlarmet består av ett analogt adresserbart brandlarm i kombination med linjerökdetektorer och ett samplande system.
Byggnaden består av verkstad, tvätthall, komposithall, blästringshall, kontor mm.

Utbildat mig till behörig ingenjör brandlarm, Maj 2002
Detta enligt Svenska brandförsvarsföreningens norm. SBF 1007:3, certifikatnummer: 01-1530.

Malmö högskola, Hälsa & samhälle 2002

Har haft ansvaret för bygghandlingen på tele, nybyggnad av c:a 14.000 m2.

Brand, data, telefoni, kabel-TV, inbrott samt samordningen på låssidan.
(Handläggare för 3 man för teleprojekteringen.)


Startade min egen firma Handiman Brand & Telekonsult, 1/10-2002


Malmö Högskola, Lärarutbildning och bibliotek 2002 och 1:a kvartalet 2003

Har haft ansvaret för systemhandling på denna nybyggnad c:a 41.000 m2.

Brand, data, telefoni, kabel-TV, inbrottslarm samt låsfunktioner.

Beställare: Malmö högskola.

Sävsjö skyttecenter, Sävsjö 2003

Projektering av teleanläggningar såsom brand, passer, inbrott, data/telefoni mm på c:a 5000 m2.

Beställare: Elritarna Vetlanda. Berne Fransson.

Kv. Tigern, Malmö (Folkuniversitet) 2003
Projektering av teleanläggningar såsom brand, passer, inbrott, data/telefoni mm på c:a 4000 m2.

Beställare: Elritarna Vetlanda. Berne Fransson

Malmö Högskola, Lärarutbildning och bibliotek 2003-2005

Har haft ansvaret för bygghandlingarna vad gäller dörrmiljöritningarna, c:a 450 ritningar. (Samtlig installation i dörrarna).
Min roll i projektet: Ansvarig för teleprojekteringen (Ramböll, Lars-Olof Jönsson)

Beställare: Heitkamp

Kampradlaboratoriet, Universitetssjukhuset i Lund 2003.

Kampradlaboratoriet inom Universitetssjukhuset i Lund

Projektet omfattade projektering av kraftförsörjningssystem, kanalisations-, kraft- och belysnings- och telesystem.

Min roll i projektet: Ansvarig för teleprojekteringen. (Ramböll Sverige AB, Kaj Brandt)

Beställare: Regionfastigheter

IKEA, Huvudkontor KH80 samt KH65 2004-2005
Utbyte av brandlarm på Ikeas huvudkontor KH65 samt KH80.
Totalt en brandlarmsprojektering på 18500m2 . (KH 65=12500m2  samt KH80 6000m2 .)

Min roll i projektet: Ansvarig för teleprojekteringen
Beställare: Securitas, Jan Petersson.

Utrymningsplaner åt ATCC, Sturup

Min roll i projektet: Konstruerat utrymningsplaner för ATCC.

Beställare: Luftfartsverket

Toraxintensiven (THIVA) , Universitetssjukhuset i Lund 2005.

Projektering av kallelsesignalanl., brandlarm, passer och inbrottslarm på 3 st intensivvårdsavdelningar.
Min roll i projektet: Ansvarig för teleprojekteringen (Ramböll, Sonny Persson)

Beställare: Regionsfastigheter.

POINT light EL för Autocad LT 2006.

Ny version av min el-applikation för Autocad LT 2006 är färdig för
distribution mars 2005.

Beställare: Citydata Stockholm, Joacim Brezen.

Revisionsbesiktning av brandlarm på Bromma flygplats, 2005.

Revisionsbesiktning av två brandlarmscentraler som täcker Avresehall, brandkår, servicebyggnad samt flygledartornet.

Beställare: Luftfartsverket. (Ramböll Sverige AB, Göran Karlsson)

Haganässkolan i Älmhults kommun, 2005.

Projektering av brandlarm, telefoni, data samt passer och inbrottslarm.

Beställare: Eltjänst i Älmhult. Mats Rydberg.

Revisionsbesiktning av brandlarm på ATCC-Sturup, 2005-.

Revisionsbesiktning av brandlarm inom flygledarbyggnaderna på Sturup.

Beställare: Luftfartsverket. (Ramböll Sverige AB)

Revisionsbesiktning av brandlarm på flygledarskolorna Sturup, 2005-.

Revisionsbesiktning av brandlarm inom flygledarskolorna på Sturup.

Beställare: Luftfartsverket. (Ramböll Sverige AB)

Säkerhetsanläggningar i Älmhults kommunhus, 2005.

Projektering av passerkontroll, inbrottslarm, överfallslarm samt belysningsstyrningar.

Beställare: Eltjänst i Älmhult AB, Lasse.

Säkerhetsanläggningar på IKEA Kalmar, 2006.

Projektering av inbrott, passerkontroll och ljudanläggning. C:a 25.000m2

Beställare: Nordic Alarm AB, Per Wadberg

Säkerhetsanläggningar på IKEA Haparanda, 2006.

Projektering av inbrott, passerkontroll och ljudanläggning. C:a 25.000m2

Beställare: Nordic Alarm AB, Per Wadberg

Säkerhetsanläggningar på Salberga anstalten, 2006.

Projektering av säkerhetsanläggningar på Sveriges största kriminalvårdsanstalt, 6 hus och c:a 20.000 m2 .

Beställare: KALTEL Växjö.

Säkerhetsanläggningar på Västervik norra anstalten, 2006.

Projektering av säkerhetsanläggningar i 3 hus. C:a 8.000 m2 .

Beställare: KALTEL Växjö.

Barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet och habilitering & hjälpmedel på Annetorpsområdet i Lund, c:a 15000 m2

Projektet omfattade projektering av kanalisations-, kraft-, belysnings- och telesystem.

Min roll i projektet: Teleansvarig för samtliga system

Beställare: Regionfastigheter, Christer Axelsson.

 

Besiktning för utförande av anläggarintyg, automatisk brandlarmanläggning. 2006-2007

- Folksam, Farsta

- Rissnedepån, Stockholm

- Kungälvssjukhus,

- TDC Song, Malmö

- Tingsbrogården, Visby

- Ringhals Block 2

- Dafgård G- och F-hallen, Källby

- COOR, Kista

Min roll i projektet: Certifierad besiktningsman brand

Beställare: Kidde AB

Ystad Tingsrätt, 2006

Ombyggnad av Ystad Tingsrätt. C:a 8000 m2

Projektet omfattar säkerhetssystem, data, telefoni samt domstolstele.

Min roll i projektet: Teleansvarig för samtliga system.
Jag har också varit ansvarig för framtagning av samtliga dörrmiljöritningar.
(Detta innebär framtagning och sammanställning av samtliga materiel för respektive dörr, med avseende på säkerhet, brand, utrymning, passersystem, rörelsehindrade samt personal).

Beställare: Domstolsverket

Specialistvård central, 2006

Projektering av kanalisation, kraft-, belysnings, tele- och säkerhetssystem.

~1 000m²

Min roll i projektet: Teleansvarig för samtliga system

Beställare: Carema

 

Kontroll, genomgång och utbyte av automatisk brandlarmanläggning 2007, Etapp 1 av 3.

OKG, Oskarshamns Kärnkraftverk Block 0, projektering av ca 700 detektorer.

Min roll i projektet: Ansvarig för förstudie och brandlarmsprojektering.

Beställare: Securitas AB

POINT light EL för Autocad LT 2008.

Ny version av min el-applikation för Autocad LT 2008 är färdig för
distribution februari 2008.

Beställare: Reell Borås, Magnus Peterson

Psykvårdsanläggning, Rågård, Göteborg, C:a 23000 m2 (2008)

Projektet omfattar projektering av kanalisations-, kraft-, belysnings-, tele- och säkerhetssystem.

Min roll i projektet: Teleansvarig för samtliga system

Beställare: Västfastigheter.

 

Utbyte av säkerhetsanläggningar på kärnavfallsanläggning CLAB. Projekt CANS, 2007-2010.

Framtagning av förfrågningshandling av samtliga säkerhetssystem och byte av dessa.

Min roll i projektet: Upprätta förfrågningshandling samt kontrollant åt beställaren under utbytet av
säkerhetsanläggningarna under 2008-2010.

Beställare: Svensk KärnBränslehantering, SKB, Dan Eriksson, tel 0709-679940.

 SWECO Lund            2008-

Brandlarmsbesiktningar åt SWECO i Lund. 2008-2012

Certifierade Sweco som Brandbesiktningsfirma och arbetat som certifierad besiktningsman brandlarm att göra leverans- och revisionsbesiktningar åt SWECO för kommuner, industrier etc.

Projektering av säkershetsanläggningar på Ikeas datahallar i Osby och Älmhult 2008

Projektering av inbrott, passerkontroll, brand enligt Securitas hänvisningar.

Min roll i projektet: Ansvarig för framtagning av ritningar.

Beställare: Securitas AB, Mats Ljunggren, Växjö samt Securitas AB, Kristianstad.

Kontroll, genomgång och utbyte av automatisk brandlarmanläggning 2008, Etapp 2 av 3.

OKG, Oskarshamns Kärnkraftverk Block 0, projektering av ca 600 detektorer.

Min roll i projektet: Ansvarig för förstudie och brandlarmsprojektering.

Beställare: Securitas AB, Mats Ljunggren, Växjö.  Tel: 010-458 81 65 

Ombildade min egen firma till aktiebolag, Telekonsult i Älmhult AB, 2009.

Fortsatt utbyte av säkerhetsanläggningar på kärnavfallsanläggning CLAB. Projekt CANS, 2009-2013.

Framtagning av förfrågningshandling av samtliga säkerhetssystem och byte av dessa.
Min roll i projektet: Upprätta förfrågningshandling samt kontrollant åt beställaren under utbytet av säkerhetsanläggningarna under 2008-2010.

Beställare: Svensk KärnBränslehantering, SKB, Dan Eriksson. Tel: 070-9679940

Kontroll, genomgång och utbyte av automatisk brandlarmanläggning 2009, Etapp 3 av 3.

OKG, Oskarshamns Kärnkraftverk Block 0, projektering av ca 800 detektorer.

Min roll i projektet: Ansvarig för förstudie och brandlarmsprojektering.

Beställare: Niscayah AB / Stanley, Mats Ljunggren, Växjö. Tel: 010-458 81 65

Utbyggnad av bef kylanläggning på kärnavfallsanläggning CLAB. 2012-2013.

Framtagning av förfrågningshandling av samtliga säkerhetssystem och som kontrollant under byggtiden.

Beställare: Svensk KärnBränslehantering, SKB, Dan Eriksson. Tel: 070-9679940

WSP Brand & Risk  Kristianstad                                                              2011-

Brandlarmsbesiktningar åt WSP Kristianstad. 2011-

Att som certifierad besiktningsman brandlarm göra leverans- och revisionsbesiktningar åt WSP för kommuner, industrier etc.

Diverse brandlarmsarbeten ät Stanley i Växjö 2011-

Diverse brandlarmsarbeten ät IKEA Fastighetsavdelning i Älmhult 2011-

Hjälpt Siemens som projektledare med Vattenverken i Stehag samt Vomb under våren 2014. (6 månader.)

Tagit över projekten efter att dåvarande projektledare har avsatts.
Utbyte av befintligt Inbrottslarm, perimeterlarm samt passersystem.
Jag har haft hand om Siemens personal, entreprenör samt att få fram ritningar från konsult.

Beställare: Siemens AB, Johan Granton.
Tel: 0708-7180626

Hjälpt Stanley Security med diverse projekt såsom OKG, IKEA mm under 2014-2015

Hjälp till med programmeringen av Stanleys brandlarm och styrningar på OKG.
Projekterat nytt brandlarm på IKEA Blåsippan samt hjälpt till med ljudmätningar för utrymningslarmet.
Ritat ändringar på brandlarm, inbrottslarm samt passerkontroll på IKEAs datahallar i Osby och Älmhult.

Beställare: Stanley Security i Växjö, Mats Ljunggren.
Tel: 010-458 81 65